Adresse:
Sandvikavegen 6, 2312 Ottestad

Tlf: 62 58 57 00

Personell

Det er mange av de ansatte som har vært med veldig lenge. Dette vitner om kunnskap og lojalitet mot firmaet og dets kunder.
 Administrasjon:

        
Daglig leder
Maren Lang-Ree
Tlf: 62 58 57 00
maren@autostrada.no
   
     
Salg
Terje Fredheim
Tlf: 932 96 444
 
terje.fredheim@autostrada.no

 
 
 
Salg
Roy Olsen 
Tlf. 906 08 754
roy@autostrada.no
 
   
Salg/klargjøring
Arnulf Kilde
Tlf: 902 94 875
   
 
Ettermarkedsleder:
Cato Stangeland
Tlf. 483 10 151
cato@autostrada.no

Kundemottak:

Trine Victoria Olsby
Tlf 625 85 700
trine.victoria@autostrada.no
     

Delelager:

Delelager
Thor Håkon Søberg
Tlf: 625 85 700
thorhakon@autostrada.no
 
 

Verksted:

     
     
Mekaniker
Villy Michael Lif
  Mekaniker
Simen Øvergård Blixt
     

Mekaniker
Eirik Engemoen
 
 
   
 
Mekaniker Lærling
Kristin sandvold