Autostrada jobber med bærekraft!

 

Verden er i konstant endring og vi må tilpasse oss.
 
Som selskap har vi et ansvar for å redusere vår egen påvirkning på klimaet og klodens ressurser og hjelpe våre kunder med å redusere sine.
I Autostrada jobber vi løpende for å finne de beste løsningene for våre kunder og oss som selskap. Vi ønsker å skape bærekraftige løsninger for menneskets behov for transport.
 
Autostrada Bil er ansvarsbevisste og ønsker alltid å vite hvilket fotavtrykk vi etter later oss i vår næring.
 
Dette gjelder alt fra bilene vi selger, til hvordan vi driver våre verksted og håndterer avfall, bildeler, hvilket samfunnsansvar vi har både som leverandør til våre kunder og via våre ansatte.
 
Vi skal ta bilen inn i fremtiden. Bilens rolle i samfunnet er vår fanesak. De fleste av oss er avhengig av bilen. Men den må være bærekraftig, og det må også bilbruken være.
 
Elektriske biler
Vi er med på det grønne skiftet og satser tungt på elektriske biler – både helelektrisk og ladbare hybrider.
 
Verksteddrift
Et godt ekstemper er på Volvo hvor har vi et verkstedkonsept Volvo Personlig Service (VPS) som innebærer at to mekanikere jobber på hver bil som kommer inn til vårt verksted. Med to mekanikere på hvert team halverer vi ventetiden på de fleste jobbene, og kunden kan derfor vente i vår kundelounge mens bilen er på verksted. Dette fører til mindre kjøring til og fra vårt verksted, og er bra både for miljøet og våre kunder. Våre nye bygg tegnes og gjøres effektive og miljøvennlige, fokus på energibesparende tiltak, avfallshåndtering og god kundereise.
 
Miljø
Vi tar miljøet på alvor, og dette forplikter i alle ledd. Vi har klare retningslinjer i konsernet for hva vi gjør med avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk, transport, innkjøp, gjenbruk og HMS. Alt dette er med på å redusere vårt avtrykk, og som igjen reduserer risikoen for skader på ytre miljø.
 
Bærekraft hos våre bilprodusenter
Våre bilprodusenter har egne bærekraftmål, og vi er stolte av å spille på lag med samfunnsengasjerte og klimabevisste produsenter. Les mer om bærekraftstrategien til våre største samarbeidspartnere: Volvo, Mercedes, Peugeot, Kia, Porsche, Xpeng og NBF her:

Bærekraft

Bærekraft hos Volvo

Bærekraft er like viktig for oss som sikkerhet. Vår kjerneverdi er å beskytte alle menneskers liv, både i og utenfor bilene våre. Nå vil vi gjøre like mye for å beskytte jordens levetid.

Les mer

Bærekraft hos Polestar

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Les mer

Bærekraft hos Mercedes:

Innovasjon kombinert med visjon.

Mercedes-Benz har alltid stått for innovasjon – men det er ikke bare bilene
som videreutvikles litt mer for hver dag som går. Flere initiativer legger
allerede i dag grunnlaget for en mer bærekraftig morgendag. Finn ut mer om de ulike prosjektene her.

Les mer

Bærekraft hos Peugeot

Innovasjon og ren teknologi.

Peugeot prøver å begrense miljøpåvirkningen i hele bilens livssyklus, fra den
designes til den tas ut av bruk. I tillegg til å følge miljøstandarder har Peugeot som mål å være toneangivende innen bærekraftig transport og bruker derfor betydelige ressurser på å redusere bilenes karbonavtrykk.

Les mer

Bærekraft hos Kia

Kia sitt langsiktige mål er å tilby bærekraftige mobilitetsløsninger. Som et ledd i arbeidet for å oppnå dette har Kia satt oss som mål å bli karbonnøytrale innen 2045.

Les mer

Bærekraft hos Porsche

Porsche forplikter seg til bærekraft med fokus på naturvern og energieffektivitet. De reduserer drivstofforbruket gjennom intelligente design og innovative teknologier. Porsche tar proaktive skritt for å forme en bærekraftig fremtid.

Les mer

Bærekraft hos Xpeng

XPENG G9 har nylig mottatt en imponerende femstjerners bærekraftsvurdering fra Green NCAP for 2023, som bekrefter selskapets forpliktelse til grønn mobilitet. Med en gjennomsnittspoengsum på 95% viser XPENGs dedikasjon til å akselerere elbilbruk og redusere karbonavtrykket. XPENG fortsetter å lede an med teknologiinnovasjon for en bærekraftig fremtid.

Les mer

Norsk Bilbransjeforbund

Autostrada er medlem av Norsk Bilbransjeforbund som også tar
samfunnsansvaret for sine medlemsbedrifter.

Les mer