Autostrada søker Daglig leder for Mercedes-Benz på Kongsberg

Autostrada satser stort, har ambisiøse mål for fremtiden og etablerer seg på Kongsberg og trenger lederen som kraft, lidenskap og gjennomføringsevne.

Autostrada starter i 2023 opp Mercedes-Benz på Kongsberg og skal etablere et fullskala anlegg på Kongsberg. Vi søker den personen som vil være med oss på denne reisen, etablering, oppbygging og drift. Vi søker en daglig leder med sterkt driv og stor gjennomføringsevne. Vår ideelle kandidat er på en oppadgående karrierestige og har gjort seg bemerket som en dyktig leder gjennom dokumenterbare resultater. Du har personlig erfaring med salg og ledelse og som en fremragende lagbygger. Du er salgsdrevet med fokus på kunden, struktur og etterrettelighet.

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

 • Du er entusiastisk og skaper effektive prosesser med fokus på måloppnåelse og forutsigbarhet.
 • Du er taktikeren som effektivt omsetter strategi til handling.
 • Du leverer alltid det du lover!
 • Du gjør deg bemerket som en unik bygger av god kultur, og vet at det er en nøkkelfaktor for å kunne bygge det beste Teamet. Med overlegen bedriftskultur, et Team som er best i klassen på samhandling og modige sammen med deg – legger du til rette for suksess både for selskapet, men ikke minst også for dine ansatte som blir sett, har personlig suksess og får lov til å skinne.
 • Du har god økonomisk forståelse, har stort fokus på inntjening, er god på forhandlinger og er en kremmer.
 • Du setter kundeopplevelser i sentrum og vil innfri forventningene om at Autostrada er best på nettopp det – i alle ledd av kundens bilhold.
 • Du har god kjennskap til Kongsberg som bilmarked og blir trigget av nyetablering, eierskap til merke og marked, kunder og ansatte.

ANSVARSOMRÅDER

 • Daglig leder for Autostrada har det overordnede ansvaret for drift av butikk, verksted og ettermarked, herunder nevnes:

Etablering og oppbygging av Autostrada Kongsberg med Mercedes-Benz

Etablere Autostrada som det naturlige valget for en eiere av Mercedes-Benz men også som en sterk og konkurransedyktig leverandør av verkstedtjenester.

Økonomiske resultater, salgsmål og budsjettoppnåelsen

Personalansvar

Planlegge, gjennomføre og følge opp salgs- og markedsaktiviteter

Etablere nye og utvikle dagens relasjoner med kunder og potensielle nye kunder

Innfri på kundeopplevelser

EGENSKAPER

 • Resultatorientert og kompromissløs hva gjelder nøyaktighet og kvalitet i sitt arbeid (operasjonelt og finansielt). Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i ledelse av kontinuerlig forbedring.
 • Kunne fastsette resultatmål og oppfølging på en inspirerende og motiverende måte gjennom sine kommunikasjonsevner.
 • Drivkraft som engasjerer på tvers av avdelingene, der felles mål er kontinuerlig optimal leveranse
 • Åpen, sympatisk, analytisk som utøver sitt lederskap gjennom å være operativ

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov

SPRÅK

Norsk – Flytende, skriftlig og muntlig
Engelsk – Flytende, skriftlig og muntlig

KONTAKTINFORMASJON
Eventuelle spørsmål rettes til
Benedicte Bibow 911 05 035

Kortfattet søknad med CV sendes; Benedicte@autostrada.com og merkes ‘Daglig Leder Autostrada Kongsberg`
Søknader tas i mot fortløpende. Tiltredelse vil skje etter avtale. Betingelser etter avtale.